بازی ناپولی و اینتر (جام حذفی ایتالیا، 24 خرداد)

ناپولی
مجموع 2 - 1
1 - 1
پایان
اینتر

اتفاقات