ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین360
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (91%) 47.25
 • تعداد پاس ها189

دفاع

 • تکل در هر بازی1.75
 • خطا در هر بازی0.25
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی1.75

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (33%) 0.25
 • دوئل در هر بازی (موفق) (76%) 8.25
 • کاپیتان0