ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • تعداد بازی‌ها28
 • حضور در ترکیب اصلی23
 • زمان حضور در هر بازی70دقیقه

تعداد گل‌ها

 • تعداد گل‌ها2
 • میانگین گل‌زنی989 دقیقه
 • میانگین تعداد گل0.07
 • میانگین شوت0.8
 • موقعیت از دست رفته1

پاس‌ها

 • پاس‌ها4
 • پاس دقیق در هر بازی43.1 (90%)
 • خلق شانس7

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی1.2
 • تکل موفق در هر بازی0.7 (55.6%)
 • چالش ها در هر بازی0.9
 • تعداد نجات گل قطعی0.5
 • خطای منجر به شوت0
 • خطای منجر به گل0

بقیه موارد

 • دریبل موفق0.7 (54%)
 • دوئل موفق4.8 (56%)
 • از دست دادن توپ1.0
 • خطا کردن0.9
 • خطا گرفتن از حریف2.4

کارت

 • کارت زرد8
 • کارت زرد - کارت قرمز0
 • کارت قرمز0