ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1406
 • تعداد بازی ها16
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (90%) 70.69
 • تعداد پاس ها1131

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا در هر بازی1.44
 • خطا شده در هر بازی0.88
 • قطع توپ در هر بازی1.13

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (85%) 0.69
 • دوئل در هر بازی (موفق) (63%) 6.56
 • کاپیتان0