ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2662
 • تعداد بازی ها30
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه887
 • میانگین گل در هر بازی0.09

پاس گل

 • پاس گل6
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (85%) 52.82
 • تعداد پاس ها1796

دفاع

 • تکل در هر بازی2.41
 • خطا در هر بازی0.79
 • خطا شده در هر بازی1.03
 • قطع توپ در هر بازی1.18

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • کاپیتان0