ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین529
 • تعداد بازی ها7
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (80%) 35
 • تعداد پاس ها245

دفاع

 • تکل در هر بازی2.43
 • خطا در هر بازی0.57
 • خطا شده در هر بازی1.14
 • قطع توپ در هر بازی1.57

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (29%) 0.29
 • دوئل در هر بازی (موفق) (41%) 2.43
 • کاپیتان0