ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین953
 • تعداد بازی ها10
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت10

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (78%) 38.33
 • تعداد پاس ها460

دفاع

 • تکل در هر بازی1.17
 • خطا در هر بازی1.17
 • خطا شده در هر بازی1.33
 • قطع توپ در هر بازی0.92

کارت

 • کارت زرد5
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.58
 • دوئل در هر بازی (موفق) (52%) 8.08
 • کاپیتان1