بازی رئال مادرید و دپورتیوو آلاوز (لالیگا اسپانیا، 21 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی