لگانس

تیم فوتبال لگانس

1,635 طرفداران فوتبالی

برنامه بازی‌های تیم لگانس

لالیگا اسپانیا -
اوئسکا
اوئسکا
-
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
-
اسپانیول
اسپانیول
لالیگا اسپانیا -
سویا
سویا
-
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
-
سلتاویگو
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
-
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا -
ویارئال
ویارئال
-
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
-
رئال‌مادرید
رئال‌مادرید
لالیگا اسپانیا -
دپورتیوو آلاوز
دپورتیوو آلاوز
-
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
-
وایادولید
وایادولید
لالیگا اسپانیا -
ختافه
ختافه
-
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
-
خیرونا
خیرونا
لالیگا اسپانیا -
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
-
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
-
لوانته
لوانته
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
-
والنسیا
والنسیا
لالیگا اسپانیا -
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
-
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
-
بتیس
بتیس
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
23:30
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
21:00
ایبار
ایبار
دی 1397
لالیگا اسپانیا -
بارسلونا
بارسلونا
23:15
لگانس
لگانس
جام حذفی اسپانیا -
لگانس
لگانس
1 - 0
پایان
رئال‌مادرید
رئال‌مادرید
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
1 - 0
پایان
اوئسکا
اوئسکا
جام حذفی اسپانیا -
رئال‌مادرید
رئال‌مادرید
3 - 0
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
اسپانیول
اسپانیول
1 - 0
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
1 - 1
پایان
سویا
سویا
لالیگا اسپانیا -
سلتاویگو
سلتاویگو
0 - 0
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
1 - 1
پایان
ختافه
ختافه
جام حذفی اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
0 - 1
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
وایادولید
وایادولید
2 - 4
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
1 - 0
پایان
دپورتیوو آلاوز
دپورتیوو آلاوز
لالیگا اسپانیا -
خیرونا
خیرونا
0 - 0
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
1 - 1
پایان
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
جام حذفی اسپانیا -
لگانس
لگانس
2 - 2
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
لوانته
لوانته
2 - 0
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
والنسیا
والنسیا
1 - 1
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
1 - 0
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
بتیس
بتیس
1 - 0
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
2 - 1
پایان
بارسلونا
بارسلونا
لالیگا اسپانیا -
ایبار
ایبار
1 - 0
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
0 - 1
پایان
ویارئال
ویارئال
لالیگا اسپانیا -
رئال‌مادرید
رئال‌مادرید
4 - 1
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
2 - 2
پایان
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا -
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
2 - 1
پایان
لگانس
لگانس