تیم کاشیما

هواداران: 21,573

برنامه بازی‌های کاشیما

شنبه، 29 بهمن 1401، 08:30،هفته 1  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 2
پایان
کاشیما
شنبه، 27 اسفند 1401، 08:30،هفته 5  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
2 - 1
پایان
کاشیما
یکشنبه، 21 اسفند 1401، 09:30،هفته 4  |  جی لیگ
کاشیما
0 - 0
پایان
آویسپا
شنبه، 13 اسفند 1401، 08:30،هفته 3  |  جی لیگ
یوکوهاما
1 - 3
پایان
کاشیما
شنبه، 6 اسفند 1401، 10:30،هفته 2  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 26 فروردین 1402، 10:30،هفته 8  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 5
پایان
ویسل کوبه
یکشنبه، 20 فروردین 1402، 13:30،هفته 7  |  جی لیگ
کاشیوا
1 - 0
پایان
کاشیما
شنبه، 12 فروردین 1402، 09:30،هفته 6  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 2
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 30 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 14  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 1
پایان
توکیو
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402، 08:00،هفته 13  |  جی لیگ
کاشیما
2 - 0
پایان
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 12  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 1
پایان
کاشیما
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 11  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
0 - 1
پایان
کاشیما
شنبه، 9 اردیبهشت 1402، 13:30،هفته 10  |  جی لیگ
کاشیما
4 - 0
پایان
گامبا اوساکا
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
0 - 2
پایان
کاشیما
یکشنبه، 21 خرداد 1402، 12:30،هفته 17  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 0
پایان
شونان بلمار
یکشنبه، 14 خرداد 1402، 11:30،هفته 16  |  جی لیگ
اوراواردز
0 - 0
پایان
کاشیما
شنبه، 6 خرداد 1402، 11:30،هفته 15  |  جی لیگ
ساگان توسو
2 - 2
پایان
کاشیما
یکشنبه، 25 تیر 1402، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
توکیو
1 - 3
پایان
کاشیما
شنبه، 17 تیر 1402، 13:00،هفته 20  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 1
پایان
کاشیما
شنبه، 10 تیر 1402، 12:30،هفته 19  |  جی لیگ
کاشیما
0 - 0
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 3 تیر 1402، 13:30،هفته 18  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
2 - 1
پایان
کاشیما
شنبه، 28 مرداد 1402، 12:30،هفته 24  |  جی لیگ
کاشیما
2 - 1
پایان
ساگان توسو
یکشنبه، 22 مرداد 1402، 12:30،هفته 23  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 0
پایان
کاشیما
یکشنبه، 15 مرداد 1402، 12:30،هفته 22  |  جی لیگ
کاشیما
3 - 0
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 25 شهریور 1402، 12:30،هفته 27  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 0
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 11 شهریور 1402، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
شونان بلمار
2 - 2
پایان
کاشیما
شنبه، 4 شهریور 1402، 12:30،هفته 25  |  جی لیگ
کاشیما
2 - 0
پایان
آلبیرکس نیگاتا
شنبه، 29 مهر 1402، 08:30،هفته 30  |  جی لیگ
ویسل کوبه
3 - 1
پایان
کاشیما
شنبه، 8 مهر 1402، 09:30،هفته 29  |  جی لیگ
آویسپا
0 - 0
پایان
کاشیما
یکشنبه، 2 مهر 1402، 09:30،هفته 28  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 2
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 20 آبان 1402، 09:30،هفته 32  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 1
پایان
کاشیوا
شنبه، 6 آبان 1402، 08:30،هفته 31  |  جی لیگ
کاشیما
0 - 0
پایان
اوراواردز
یکشنبه، 12 آذر 1402، 08:30،هفته 34  |  جی لیگ
کاشیما
2 - 1
پایان
یوکوهاما
جمعه، 3 آذر 1402، 13:30،هفته 33  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
3 - 0
پایان
کاشیما
یکشنبه، 27 اسفند 1402، 09:30،هفته 4  |  جی لیگ
کاشیما
2 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 19 اسفند 1402، 08:30،هفته 3  |  جی لیگ
ماچیدا زلویا
1 - 0
پایان
کاشیما
شنبه، 12 اسفند 1402، 09:30،هفته 2  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 1
پایان
سرزو اوساکا
جمعه، 4 اسفند 1402، 12:30،هفته 1  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
0 - 3
پایان
کاشیما
شنبه، 25 فروردین 1403، 09:30،هفته 8  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 0
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 19 فروردین 1403، 11:30،هفته 7  |  جی لیگ
توکیو
2 - 0
پایان
کاشیما
چهارشنبه، 15 فروردین 1403، 13:30،هفته 6  |  جی لیگ
آویسپا
1 - 0
پایان
کاشیما
شنبه، 11 فروردین 1403، 09:30،هفته 5  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 0
پایان
جوبیلو ایواتا
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 15  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 0
پایان
ویسل کوبه
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403، 13:30،هفته 14  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 3
پایان
کاشیما
یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403، 07:35،هفته 13  |  جی لیگ
کاشیما
3 - 3
پایان
توکیو وردی
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403، 10:30،هفته 12  |  جی لیگ
کاشیوا
1 - 2
پایان
کاشیما
جمعه، 14 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 11  |  جی لیگ
کاشیما
3 - 1
پایان
شونان بلمار
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 10  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
1 - 2
پایان
کاشیما
شنبه، 1 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
ساگان توسو
4 - 2
پایان
کاشیما
یکشنبه، 27 خرداد 1403، 12:30،هفته 18  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 1
پایان
آلبیرکس نیگاتا
شنبه، 12 خرداد 1403، 09:30،هفته 17  |  جی لیگ
کاشیما
3 - 2
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 5 خرداد 1403، 08:30،هفته 16  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
0 - 3
پایان
کاشیما
شنبه، 30 تیر 1403، 12:30،هفته 24  |  جی لیگ
کاشیما
12:30
توکیو
یکشنبه، 24 تیر 1403، 14:00،هفته 23  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
14:00
کاشیما
شنبه، 16 تیر 1403، 12:30،هفته 22  |  جی لیگ
کاشیما
12:30
کونسادول ساپورو
یکشنبه، 10 تیر 1403، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
ویسل کوبه
13:30
کاشیما
چهارشنبه، 6 تیر 1403، 13:30،هفته 20  |  جی لیگ
کاشیما
13:30
گامبا اوساکا
شنبه، 2 تیر 1403، 13:30،هفته 19  |  جی لیگ
اوراواردز
13:30
کاشیما
شنبه، 27 مرداد 1403، 12:30،هفته 27  |  جی لیگ
کاشیما
12:30
اوراواردز
یکشنبه، 21 مرداد 1403، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
جوبیلو ایواتا
13:30
کاشیما
چهارشنبه، 17 مرداد 1403، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
کاشیما
13:30
ساگان توسو
شنبه، 31 شهریور 1403،هفته 31  |  جی لیگ
کاشیما
نامشخص
کاشیوا
شنبه، 24 شهریور 1403،هفته 30  |  جی لیگ
کاشیما
نامشخص
سانفریس هیروشیما
شنبه، 10 شهریور 1403، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
13:30
کاشیما
یکشنبه، 4 شهریور 1403، 12:30،هفته 28  |  جی لیگ
توکیو وردی
12:30
کاشیما
شنبه، 28 مهر 1403،هفته 34  |  جی لیگ
کاشیما
نامشخص
آویسپا
شنبه، 14 مهر 1403،هفته 33  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
نامشخص
کاشیما
شنبه، 7 مهر 1403،هفته 32  |  جی لیگ
شونان بلمار
نامشخص
کاشیما
شنبه، 19 آبان 1403،هفته 36  |  جی لیگ
کاشیما
نامشخص
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 13 آبان 1403،هفته 35  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
نامشخص
کاشیما
یکشنبه، 18 آذر 1403،هفته 38  |  جی لیگ
کاشیما
نامشخص
ماچیدا زلویا
شنبه، 10 آذر 1403،هفته 37  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
نامشخص
کاشیما

اطلاعات تیم کاشیما

  • Japan , تاسیس 1991
  • Kashima Soccer Stadium

جدول رده‌بندی بیشتر

1 ماچیدا زلویا 18 12 2 4 1531-1638
2 کاشیما 18 11 3 4 1131-2036
3 گامبا اوساکا 18 10 4 4 619-1334

آخرین اخبار تیم کاشیما

خلاصه بازی آویسپا فوکوئوکا 1-0 کاشیما (گل 3 امتیازی شهاب زاهدی)

خلاصه بازی آویسپا فوکوئوکا 1-0 کاشیما (گل 3 امتیازی شهاب زاهدی)

ویدئوهای جذاب ورزشی و فوتبالی هر روز همینجا |

58383
3
گل اول آویسپا فوکوئوکا به کاشیما (شهاب زاهدی)

گل اول آویسپا فوکوئوکا به کاشیما (شهاب زاهدی)

با اپلیکیشن و سایت فوتبالی خودتان را در زمین مسابقه یا روی سکوها احساس کنید |

153218
12
درخشش زاهدی در ژاپن؛ به قهرمان اسبق آسیا هم گل زد!

درخشش زاهدی در ژاپن؛ به قهرمان اسبق آسیا هم گل زد!

51669
9
زاهدی در سودای انتقام از تیم ژاپنی

زاهدی در سودای انتقام از تیم ژاپنی

26017
5
تنها بازمانده فینال تلخ 2018؛ فقط بیرو پرسپولیسی است

تنها بازمانده فینال تلخ 2018؛ فقط بیرو پرسپولیسی است

99019
30
ماجرای بنر کاشیما در بازی پرسپولیس و النصر چه بود؟

ماجرای بنر کاشیما در بازی پرسپولیس و النصر چه بود؟

88291
36
اختصاصی/ برای پوشاندن سکوهای تخریب شده طبقه دوم ورزشگاه آزادی، مدیران ورزشگاه از کاوری استفاده کرده اند که لوگوی کاشیما آنتلرز ژاپن، حریف فینال لیگ قهرمانان آسیای چهار فصل پیش پرسپولیس روی آن نقش بسته است.

اختصاصی/ برای پوشاندن سکوهای تخریب شده طبقه دوم ورزشگاه آزادی، مدیران ورزشگاه از کاوری استفاده کرده ...

99962
105
سوپرگل برگردان اورالدو در لیگ ژاپن

سوپرگل برگردان اورالدو در لیگ ژاپن

با بخش ویدئو فوتبالی تمام لیگ های فوتبال جهان را به خانه بیاورید |

44750
48
نفرت پرسپولیسی‌ها از اولین روز هفته؛ شنبه، روز بدی بود!

نفرت پرسپولیسی‌ها از اولین روز هفته؛ شنبه، روز بدی بود!

33243
465
همتی: هواداران پرسپولیس لایق قهرمانی در آسیا هستند

همتی: هواداران پرسپولیس لایق قهرمانی در آسیا هستند

35327
353
این ۱۰ نفر؛ پرسپولیسی‌هایی که از کاشیما تا دوحه تغییر رنگ ندادند

این ۱۰ نفر؛ پرسپولیسی‌هایی که از کاشیما تا دوحه تغییر رنگ ندادند

40216
173
۱۰ یادگار پرسپولیس از فینال کاشیما برای شکست اولسان؛ این سرخِ باتجربه

۱۰ یادگار پرسپولیس از فینال کاشیما برای شکست اولسان؛ این سرخِ ...

30937
362
سایت AFC: زخم شکست مقابل کاشیما در خاطر هواداران ارتش سرخ تازه است/ ۲۰۱۹ سال بازسازی پرسپولیس بود

سایت AFC: زخم شکست مقابل کاشیما در خاطر هواداران ارتش سرخ تازه ...

18953
187
کامیابی‌نیا: انگیزه ما نسبت به بازی با کاشیما هزار برابر است/امیدوارم جام را به راحتی از دست ندهیم

کامیابی‌نیا: انگیزه ما نسبت به بازی با کاشیما هزار برابر ...

9512
370
صعود پرسپولیس به جام باشگاه‌های جهان هنوز قطعی نشده است/ صعود فقط در صورت قهرمانی آسیا

صعود پرسپولیس به جام باشگاه‌های جهان هنوز قطعی نشده است/ صعود فقط ...

65294
289
فینال سیزدهمین دوره جام باشگاه های جهان 2016: رئال مادرید 4-2 کاشیما

فینال سیزدهمین دوره جام باشگاه های جهان 2016: رئال مادرید 4-2 ...

نزدیک تر از نیمکت تیم ها به زمین مسابقه، با سایت و ویدئوهای فوتبالی |

33188
42
سه ستاره سابق بارسلونا قهرمان جام امپراتوری ژاپن شدند

سه ستاره سابق بارسلونا قهرمان جام امپراتوری ژاپن شدند

59208
119
استقلال به دنبال گلزن کاشیما مقابل پرسپولیس؟

استقلال به دنبال گلزن کاشیما مقابل پرسپولیس؟

73503
338
پرسپوليس يك سال بعد از فينال با كاشيما

پرسپوليس يك سال بعد از فينال با كاشيما

27597
116
با وجود گذشت یکسال؛ برخی از پرسپولیسی‌ها پاداش صعود به فینال آسیا را نگرفته‌اند

با وجود گذشت یکسال؛ برخی از پرسپولیسی‌ها پاداش صعود به فینال آسیا ...

13091
74