تیم سانفریس هیروشیما

هواداران: 4,138

برنامه بازی‌های سانفریس هیروشیما

شنبه، 29 بهمن 1401، 08:30،هفته 1  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
0 - 0
پایان
کونسادول ساپورو
یکشنبه، 28 اسفند 1401، 08:30،هفته 5  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 0
پایان
کاشیوا
یکشنبه، 21 اسفند 1401، 10:30،هفته 4  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
1 - 2
پایان
سانفریس هیروشیما
جمعه، 12 اسفند 1401، 13:30،هفته 3  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
1 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 7 اسفند 1401، 08:30،هفته 2  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 2
پایان
آلبیرکس نیگاتا
شنبه، 26 فروردین 1402، 08:30،هفته 8  |  جی لیگ
یوکوهاما
0 - 3
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 20 فروردین 1402، 08:30،هفته 7  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 0
پایان
ساگان توسو
شنبه، 12 فروردین 1402، 09:30،هفته 6  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 2
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 30 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 14  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 23 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 13  |  جی لیگ
ویسل کوبه
2 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402، 07:30،هفته 12  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
3 - 1
پایان
آویسپا
شنبه، 9 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 10  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 2 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 2
پایان
توکیو
یکشنبه، 21 خرداد 1402، 13:30،هفته 17  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 14 خرداد 1402، 08:30،هفته 16  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
3 - 1
پایان
کیوتو سانگا
چهارشنبه، 10 خرداد 1402، 14:00،هفته 11  |  جی لیگ
اوراواردز
2 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 6 خرداد 1402، 08:30،هفته 15  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 0
پایان
شونان بلمار
یکشنبه، 25 تیر 1402، 12:30،هفته 21  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 1
پایان
یوکوهاما
شنبه، 17 تیر 1402، 13:00،هفته 20  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 1
پایان
کاشیما
شنبه، 10 تیر 1402، 12:30،هفته 19  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
2 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 3 تیر 1402، 13:30،هفته 18  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
0 - 1
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 28 مرداد 1402، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
3 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 22 مرداد 1402، 12:30،هفته 23  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
2 - 1
پایان
اوراواردز
شنبه، 14 مرداد 1402، 13:30،هفته 22  |  جی لیگ
شونان بلمار
1 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 25 شهریور 1402، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
2 - 0
پایان
ویسل کوبه
شنبه، 11 شهریور 1402، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 2
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 4 شهریور 1402، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
کاشیوا
0 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 29 مهر 1402، 10:30،هفته 30  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
0 - 0
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 8 مهر 1402، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
3 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 1 مهر 1402، 13:30،هفته 28  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
1 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 20 آبان 1402، 08:30،هفته 32  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
0 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 6 آبان 1402، 09:30،هفته 31  |  جی لیگ
توکیو
1 - 2
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 12 آذر 1402، 08:30،هفته 34  |  جی لیگ
آویسپا
0 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 4 آذر 1402، 08:30،هفته 33  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
3 - 0
پایان
گامبا اوساکا
شنبه، 26 اسفند 1402، 08:30،هفته 4  |  جی لیگ
ویسل کوبه
0 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 19 اسفند 1402، 09:30،هفته 3  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
4 - 0
پایان
ساگان توسو
شنبه، 12 اسفند 1402، 09:30،هفته 2  |  جی لیگ
توکیو
1 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
جمعه، 4 اسفند 1402، 08:30،هفته 1  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
2 - 0
پایان
اوراواردز
شنبه، 25 فروردین 1403، 08:30،هفته 8  |  جی لیگ
آویسپا
1 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 19 فروردین 1403، 08:30،هفته 7  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
2 - 0
پایان
شونان بلمار
چهارشنبه، 15 فروردین 1403، 13:30،هفته 6  |  جی لیگ
ماچیدا زلویا
1 - 2
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 11 فروردین 1403، 07:30،هفته 5  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 1
پایان
گامبا اوساکا
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 15  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 5
پایان
سانفریس هیروشیما
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403، 13:30،هفته 14  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 3
پایان
کاشیما
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 12  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
2 - 3
پایان
ناگویا گرامپوس
جمعه، 14 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 11  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
1 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 10  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
2 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 1 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
1 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
چهارشنبه، 30 خرداد 1403، 13:30،هفته 13  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
13:30
سانفریس هیروشیما
شنبه، 26 خرداد 1403، 13:00،هفته 18  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
4 - 1
پایان
توکیو وردی
شنبه، 12 خرداد 1403، 08:30،هفته 17  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
2 - 0
پایان
جوبیلو ایواتا
یکشنبه، 6 خرداد 1403، 09:30،هفته 16  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
1 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 31 تیر 1403، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
ساگان توسو
13:30
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 24 تیر 1403، 13:00،هفته 23  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
13:00
آویسپا
جمعه، 15 تیر 1403، 13:30،هفته 22  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
13:30
ویسل کوبه
شنبه، 9 تیر 1403، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
13:30
سانفریس هیروشیما
چهارشنبه، 6 تیر 1403، 13:30،هفته 20  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
13:30
آلبیرکس نیگاتا
شنبه، 2 تیر 1403، 13:30،هفته 19  |  جی لیگ
کاشیوا
13:30
سانفریس هیروشیما
شنبه، 27 مرداد 1403، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
13:30
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 21 مرداد 1403، 13:00،هفته 26  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
13:00
سرزو اوساکا
چهارشنبه، 17 مرداد 1403، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
توکیو وردی
13:30
سانفریس هیروشیما
شنبه، 31 شهریور 1403،هفته 31  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
نامشخص
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 24 شهریور 1403،هفته 30  |  جی لیگ
کاشیما
نامشخص
سانفریس هیروشیما
شنبه، 10 شهریور 1403، 13:00،هفته 29  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
13:00
توکیو
یکشنبه، 4 شهریور 1403، 13:00،هفته 28  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
13:00
کاشیوا
شنبه، 28 مهر 1403،هفته 34  |  جی لیگ
شونان بلمار
نامشخص
سانفریس هیروشیما
شنبه، 14 مهر 1403،هفته 33  |  جی لیگ
جوبیلو ایواتا
نامشخص
سانفریس هیروشیما
شنبه، 7 مهر 1403،هفته 32  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
نامشخص
ماچیدا زلویا
شنبه، 19 آبان 1403،هفته 36  |  جی لیگ
اوراواردز
نامشخص
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 13 آبان 1403،هفته 35  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
نامشخص
کیوتو سانگا
یکشنبه، 18 آذر 1403،هفته 38  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
نامشخص
سانفریس هیروشیما
شنبه، 10 آذر 1403،هفته 37  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
نامشخص
کونسادول ساپورو

اطلاعات تیم سانفریس هیروشیما

  • Japan , تاسیس 1938
  • EDION Stadium

جدول رده‌بندی بیشتر

4 ویسل کوبه 18 10 3 5 1326-1333
5 سانفریس هیروشیما 17 7 8 2 1632-1629
6 سرزو اوساکا 18 7 7 4 525-2028