ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین990
 • تعداد بازی ها11
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (86%) 45.54
 • تعداد پاس ها592

دفاع

 • تکل در هر بازی2.15
 • خطا در هر بازی1.77
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی1.62

کارت

 • کارت زرد7
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • خطای منجر به پنالتی2

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (85%) 2.69
 • کاپیتان0