بازی سمپدوریا و میلان (سری آ ایتالیا، 28 اردیبهشت)

سمپدوریا
16:30
میلان
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی