ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین315
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه315
 • میانگین گل در هر بازی0.2

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (88%) 33.2
 • تعداد پاس ها166

دفاع

 • تکل در هر بازی0.2
 • خطا در هر بازی0.6
 • خطا شده در هر بازی0.2
 • قطع توپ در هر بازی0.8

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.6
 • دوئل در هر بازی (موفق) (32%) 4.4
 • کاپیتان0