سری آ ایتالیا

سری آ ایتالیا

برنامه و جدول سری آ ایتالیا به همراه برنامه بازی‌ها، نتایج زنده، بازی های باقیمانده و گلزنان سری آ ایتالیا

برنامه بازیهای سری آ ایتالیا

هفته 38
کالیاری
کالیاری
-
اودینزه
اودینزه
آتالانتا
آتالانتا
-
ساسولو
ساسولو
رم
رم
-
پارما
پارما
بولونیا
بولونیا
-
ناپولی
ناپولی
اسپال
اسپال
-
آث میلان
آث میلان
تورینو
تورینو
-
لاتزیو
لاتزیو
سمپدوریا
سمپدوریا
-
یوونتوس
یوونتوس
فیورنتینا
فیورنتینا
-
جنووا
جنووا
اینتر میلان
اینتر میلان
-
امپولی
امپولی
فروزینونه
فروزینونه
-
کیوو
کیوو
ناپولی
ناپولی
22:00
اینتر میلان
اینتر میلان
امپولی
امپولی
-
تورینو
تورینو
اودینزه
اودینزه
-
اسپال
اسپال
کیوو
کیوو
-
سمپدوریا
سمپدوریا
ساسولو
ساسولو
-
رم
رم
آث میلان
آث میلان
-
فروزینونه
فروزینونه
پارما
پارما
-
فیورنتینا
فیورنتینا
جنووا
جنووا
-
کالیاری
کالیاری
لاتزیو
لاتزیو
-
بولونیا
بولونیا
یوونتوس
یوونتوس
-
آتالانتا
آتالانتا
رم
رم
22:00
یوونتوس
یوونتوس
فروزینونه
فروزینونه
-
اودینزه
اودینزه
تورینو
تورینو
-
ساسولو
ساسولو
بولونیا
بولونیا
-
پارما
پارما
اسپال
اسپال
-
ناپولی
ناپولی
فیورنتینا
فیورنتینا
-
آث میلان
آث میلان
کالیاری
کالیاری
-
لاتزیو
لاتزیو
آتالانتا
آتالانتا
-
جنووا
جنووا
سمپدوریا
سمپدوریا
-
امپولی
امپولی
اینتر میلان
اینتر میلان
-
کیوو
کیوو
یوونتوس
یوونتوس
-
تورینو
تورینو
کیوو
کیوو
-
اسپال
اسپال
پارما
پارما
-
سمپدوریا
سمپدوریا
جنووا
جنووا
-
رم
رم
اودینزه
اودینزه
-
اینتر میلان
اینتر میلان
ساسولو
ساسولو
-
فروزینونه
فروزینونه
امپولی
امپولی
-
فیورنتینا
فیورنتینا
ناپولی
ناپولی
-
کالیاری
کالیاری
آث میلان
آث میلان
-
بولونیا
بولونیا
لاتزیو
لاتزیو
-
آتالانتا
آتالانتا
آتالانتا
آتالانتا
-
اودینزه
اودینزه
فیورنتینا
فیورنتینا
-
ساسولو
ساسولو
کیوو
کیوو
-
پارما
پارما
فروزینونه
فروزینونه
-
ناپولی
ناپولی
تورینو
تورینو
-
آث میلان
آث میلان
سمپدوریا
سمپدوریا
-
لاتزیو
لاتزیو
اسپال
اسپال
-
جنووا
جنووا
بولونیا
بولونیا
-
امپولی
امپولی
رم
رم
-
کالیاری
کالیاری
اینتر میلان
اینتر میلان
22:00
یوونتوس
یوونتوس
اینتر میلان
اینتر میلان
22:00
رم
رم
جنووا
جنووا
-
تورینو
تورینو
امپولی
امپولی
-
اسپال
اسپال
اودینزه
اودینزه
-
ساسولو
ساسولو
بولونیا
بولونیا
-
سمپدوریا
سمپدوریا
پارما
پارما
-
آث میلان
آث میلان
کالیاری
کالیاری
-
فروزینونه
فروزینونه
یوونتوس
یوونتوس
-
فیورنتینا
فیورنتینا
لاتزیو
لاتزیو
-
کیوو
کیوو
ناپولی
ناپولی
-
آتالانتا
آتالانتا
رم
رم
-
اودینزه
اودینزه
ساسولو
ساسولو
-
پارما
پارما
کیوو
کیوو
-
ناپولی
ناپولی
آث میلان
آث میلان
-
لاتزیو
لاتزیو
اسپال
اسپال
-
یوونتوس
یوونتوس
فروزینونه
فروزینونه
-
اینتر میلان
اینتر میلان
سمپدوریا
سمپدوریا
-
جنووا
جنووا
آتالانتا
آتالانتا
-
امپولی
امپولی
تورینو
تورینو
-
کالیاری
کالیاری
فیورنتینا
فیورنتینا
-
بولونیا
بولونیا
یوونتوس
یوونتوس
22:00
آث میلان
آث میلان
پارما
پارما
-
تورینو
تورینو
کالیاری
کالیاری
-
اسپال
اسپال
لاتزیو
لاتزیو
-
ساسولو
ساسولو
سمپدوریا
سمپدوریا
-
رم
رم
ناپولی
ناپولی
-
جنووا
جنووا
فیورنتینا
فیورنتینا
-
فروزینونه
فروزینونه
اودینزه
اودینزه
-
امپولی
امپولی
بولونیا
بولونیا
-
کیوو
کیوو
اینتر میلان
اینتر میلان
-
آتالانتا
آتالانتا
آث میلان
آث میلان
-
اودینزه
اودینزه
تورینو
تورینو
-
سمپدوریا
سمپدوریا
فروزینونه
فروزینونه
-
پارما
پارما
امپولی
امپولی
-
ناپولی
ناپولی
اسپال
اسپال
-
لاتزیو
لاتزیو
کالیاری
کالیاری
-
یوونتوس
یوونتوس
جنووا
جنووا
-
اینتر میلان
اینتر میلان
رم
رم
-
فیورنتینا
فیورنتینا
ساسولو
ساسولو
-
کیوو
کیوو
آتالانتا
آتالانتا
-
بولونیا
بولونیا
رم
رم
22:00
ناپولی
ناپولی
فیورنتینا
فیورنتینا
-
تورینو
تورینو
فروزینونه
فروزینونه
-
اسپال
اسپال
بولونیا
بولونیا
-
ساسولو
ساسولو
سمپدوریا
سمپدوریا
-
آث میلان
آث میلان
اینتر میلان
اینتر میلان
-
لاتزیو
لاتزیو
اودینزه
اودینزه
-
جنووا
جنووا
یوونتوس
یوونتوس
-
امپولی
امپولی
کیوو
کیوو
-
کالیاری
کالیاری
پارما
پارما
-
آتالانتا
آتالانتا
ناپولی
ناپولی
-
اودینزه
اودینزه
ساسولو
ساسولو
-
سمپدوریا
سمپدوریا
اسپال
اسپال
-
رم
رم
لاتزیو
لاتزیو
-
پارما
پارما
جنووا
جنووا
-
یوونتوس
یوونتوس
امپولی
امپولی
-
فروزینونه
فروزینونه
کالیاری
کالیاری
-
فیورنتینا
فیورنتینا
آتالانتا
آتالانتا
-
کیوو
کیوو
تورینو
تورینو
-
بولونیا
بولونیا
یوونتوس
یوونتوس
-
اودینزه
اودینزه
فروزینونه
فروزینونه
-
تورینو
تورینو
اینتر میلان
اینتر میلان
-
اسپال
اسپال
ساسولو
ساسولو
-
ناپولی
ناپولی
کیوو
کیوو
-
آث میلان
آث میلان
فیورنتینا
فیورنتینا
-
لاتزیو
لاتزیو
پارما
پارما
-
جنووا
جنووا
رم
رم
-
امپولی
امپولی
بولونیا
بولونیا
-
کالیاری
کالیاری
سمپدوریا
سمپدوریا
-
آتالانتا
آتالانتا
ناپولی
ناپولی
23:00
یوونتوس
یوونتوس
آث میلان
آث میلان
-
ساسولو
ساسولو
اسپال
اسپال
-
سمپدوریا
سمپدوریا
لاتزیو
لاتزیو
-
رم
رم
امپولی
امپولی
-
پارما
پارما
کالیاری
کالیاری
-
اینتر میلان
اینتر میلان
جنووا
جنووا
-
فروزینونه
فروزینونه
آتالانتا
آتالانتا
-
فیورنتینا
فیورنتینا
تورینو
تورینو
-
کیوو
کیوو
اودینزه
اودینزه
-
بولونیا
بولونیا
کیوو
کیوو
-
جنووا
جنووا
آث میلان
آث میلان
-
امپولی
امپولی
سمپدوریا
سمپدوریا
-
کالیاری
کالیاری
تورینو
تورینو
-
آتالانتا
آتالانتا
لاتزیو
لاتزیو
-
اودینزه
اودینزه
ساسولو
ساسولو
-
اسپال
اسپال
فروزینونه
فروزینونه
-
رم
رم
پارما
پارما
-
ناپولی
ناپولی
بولونیا
بولونیا
-
یوونتوس
یوونتوس
ناپولی
ناپولی
-
تورینو
تورینو
امپولی
امپولی
-
ساسولو
ساسولو
کالیاری
کالیاری
-
پارما
پارما
آتالانتا
آتالانتا
-
آث میلان
آث میلان
جنووا
جنووا
-
لاتزیو
لاتزیو
یوونتوس
یوونتوس
-
فروزینونه
فروزینونه
اسپال
اسپال
-
فیورنتینا
فیورنتینا
اودینزه
اودینزه
-
کیوو
کیوو
رم
رم
-
بولونیا
بولونیا
تورینو
تورینو
-
اودینزه
اودینزه
آتالانتا
آتالانتا
-
اسپال
اسپال
کیوو
کیوو
-
رم
رم
فیورنتینا
فیورنتینا
-
ناپولی
ناپولی
ساسولو
ساسولو
-
یوونتوس
یوونتوس
پارما
پارما
-
اینتر میلان
اینتر میلان
بولونیا
بولونیا
-
جنووا
جنووا
سمپدوریا
سمپدوریا
-
فروزینونه
فروزینونه
لاتزیو
لاتزیو
-
امپولی
امپولی
آث میلان
آث میلان
-
کالیاری
کالیاری
رم
رم
23:00
آث میلان
آث میلان
اسپال
اسپال
-
تورینو
تورینو
جنووا
جنووا
-
ساسولو
ساسولو
ناپولی
ناپولی
-
سمپدوریا
سمپدوریا
یوونتوس
یوونتوس
-
پارما
پارما
فروزینونه
فروزینونه
-
لاتزیو
لاتزیو
اودینزه
اودینزه
-
فیورنتینا
فیورنتینا
امپولی
امپولی
-
کیوو
کیوو
اینتر میلان
اینتر میلان
-
بولونیا
بولونیا
کالیاری
کالیاری
-
آتالانتا
آتالانتا
سمپدوریا
سمپدوریا
-
اودینزه
اودینزه
پارما
پارما
-
اسپال
اسپال
آتالانتا
آتالانتا
-
رم
رم
لاتزیو
لاتزیو
-
یوونتوس
یوونتوس
تورینو
تورینو
-
اینتر میلان
اینتر میلان
امپولی
امپولی
-
جنووا
جنووا
بولونیا
بولونیا
-
فروزینونه
فروزینونه
کیوو
کیوو
-
فیورنتینا
فیورنتینا
ساسولو
ساسولو
-
کالیاری
کالیاری
رم
رم
-
تورینو
تورینو
اودینزه
اودینزه
-
پارما
پارما
جنووا
جنووا
-
آث میلان
آث میلان
ناپولی
ناپولی
-
لاتزیو
لاتزیو
کالیاری
کالیاری
-
امپولی
امپولی
یوونتوس
یوونتوس
-
کیوو
کیوو
اسپال
اسپال
-
بولونیا
بولونیا
تورینو
تورینو
20:30
امپولی
امپولی
رم
رم
20:30
ساسولو
ساسولو
اسپال
اسپال
17:30
اودینزه
اودینزه
سمپدوریا
سمپدوریا
17:30
کیوو
کیوو
فیورنتینا
فیورنتینا
17:30
پارما
پارما
کالیاری
کالیاری
17:30
جنووا
جنووا
بولونیا
بولونیا
17:30
لاتزیو
لاتزیو
آتالانتا
آتالانتا
17:30
یوونتوس
یوونتوس