ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • تعداد بازی‌ها20
 • حضور در ترکیب اصلی6
 • زمان حضور در هر بازی32دقیقه

تعداد گل‌ها

 • تعداد گل‌ها0
 • میانگین تعداد گل0.0
 • میانگین شوت0.3
 • موقعیت از دست رفته2

پاس‌ها

 • پاس‌ها0
 • پاس دقیق در هر بازی12.5 (78%)
 • خلق شانس1

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0.4
 • تکل موفق در هر بازی0.7 (50%)
 • چالش ها در هر بازی0.5
 • تعداد نجات گل قطعی0.6
 • خطای منجر به شوت0
 • خطای منجر به گل0

بقیه موارد

 • دریبل موفق0.4 (58%)
 • دوئل موفق2.2 (44%)
 • از دست دادن توپ0.5
 • خطا کردن0.8
 • خطا گرفتن از حریف0.3

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد - کارت قرمز0
 • کارت قرمز0