ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین469
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی8
 • تعداد حضور روی نیمکت8

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه469
 • میانگین گل در هر بازی0.08

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (70%) 6.83
 • تعداد پاس ها82

دفاع

 • تکل در هر بازی0.5
 • خطا در هر بازی0.75
 • خطا شده در هر بازی0.67
 • قطع توپ در هر بازی0.25

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (25%) 0.17
 • دوئل در هر بازی (موفق) (34%) 5.92
 • کاپیتان0