بازی سمپدوریا و اینتر (سری آ ایتالیا، 6 مهر)

سمپدوریا
1 - 3
پایان
اینتر

اتفاقات