ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین429
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت14

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (73%) 13.75
 • تعداد پاس ها110

دفاع

 • تکل در هر بازی0.38
 • خطا در هر بازی0.5
 • خطا شده در هر بازی0.88
 • قطع توپ در هر بازی0.38

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (48%) 1.25
 • دوئل در هر بازی (موفق)0
 • کاپیتان0