ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین279
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی12
 • تعداد حضور روی نیمکت21

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه279
 • میانگین گل در هر بازی0.08

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (74%) 11.54
 • تعداد پاس ها150

دفاع

 • تکل در هر بازی0.54
 • خطا در هر بازی0.31
 • خطا شده در هر بازی0.15
 • قطع توپ در هر بازی0.15

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.08
 • دوئل در هر بازی (موفق) (48%) 3.08
 • کاپیتان0