بازی میلان و اینتر (سری آ ایتالیا، 30 شهریور)

میلان
0 - 2
پایان
اینتر
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی