ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین259
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه130
 • میانگین گل در هر بازی0.67

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (74%) 8.33
 • تعداد پاس ها25

دفاع

 • تکل در هر بازی0.67
 • خطا در هر بازی2
 • خطا شده در هر بازی2.33
 • قطع توپ در هر بازی0.33

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (0%) 0
 • دوئل در هر بازی (موفق) (45%) 9.67
 • کاپیتان0