بازی اتلتیک بیلبائو و لگانس (لالیگا اسپانیا، 28 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی