ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین688
 • تعداد بازی ها6
 • تعویض ورودی11
 • تعداد حضور روی نیمکت28

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 10.06
 • تعداد پاس ها171

دفاع

 • تکل در هر بازی0.29
 • خطا در هر بازی0.18
 • خطا شده در هر بازی0.18
 • قطع توپ در هر بازی0.18

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (69%) 0.65
 • دوئل در هر بازی (موفق) (20%) 0.29
 • کاپیتان0