ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین889
 • تعداد بازی ها10
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه296
 • میانگین گل در هر بازی0.25

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (57%) 10.58
 • تعداد پاس ها127

دفاع

 • تکل در هر بازی1.83
 • خطا در هر بازی1.25
 • خطا شده در هر بازی1.25
 • قطع توپ در هر بازی0.25

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق)0
 • دوئل در هر بازی (موفق)0
 • کاپیتان0