ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین330
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی7
 • تعداد حضور روی نیمکت12

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 8.7
 • تعداد پاس ها87

دفاع

 • تکل در هر بازی0.7
 • خطا در هر بازی0.5
 • خطا شده در هر بازی0.4
 • قطع توپ در هر بازی0.2

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (33%) 0.1
 • کاپیتان0