بازی میلان و برشا (سری آ ایتالیا، 9 شهریور)

میلان
1 - 0
پایان
برشا

ویدیو‌های بازی میلان و برشا

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی