تاتنهام دورتموند

تاتنهام
مجموع 3 - 0
3 - 0
پایان
دورتموند
پایان بازی
91′
موسی سیسوکو ویکتور وانیاما
90′
هیونگ مین سون اریک لاملا
88′
کریستین پولیسیک یاکوب برون لارسن
88′
جیدون سانچو رافائل گوریرو
86′
فرناندو یورنته کریستین اریکسن
84′
لوکاس مورا فرناندو یورنته
83′
فرتونگن سرژ اوریر
77′
دن-اکسل زاگادو مارسل اشملزر
53′
توماس دلانی
47′
هیونگ مین سون فرتونگن
12′
سرژ اوریر
شروع بازی