ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین537
 • تعداد بازی ها6
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت11

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (86%) 40.22
 • تعداد پاس ها362

دفاع

 • تکل در هر بازی0.78
 • خطا در هر بازی0.67
 • خطا شده در هر بازی0.89
 • قطع توپ در هر بازی1.33

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (56%) 0.56
 • دوئل در هر بازی (موفق) (56%) 4.56
 • کاپیتان0