ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین885
 • تعداد بازی ها9
 • تعویض ورودی6
 • تعداد حضور روی نیمکت21

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 45.4
 • تعداد پاس ها681

دفاع

 • تکل در هر بازی1.07
 • خطا در هر بازی0.73
 • خطا شده در هر بازی0.8
 • قطع توپ در هر بازی0.73

کارت

 • کارت زرد5
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (80%) 0.27
 • دوئل در هر بازی (موفق) (53%) 4.93
 • کاپیتان0