ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین652
 • تعداد بازی ها7
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت17

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 50.1
 • تعداد پاس ها501

دفاع

 • تکل در هر بازی0.8
 • خطا در هر بازی0.6
 • خطا شده در هر بازی0.8
 • قطع توپ در هر بازی0.8

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.1
 • دوئل در هر بازی (موفق) (47%) 4.9
 • کاپیتان0