ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2226
 • تعداد بازی ها26
 • تعویض ورودی5
 • تعداد حضور روی نیمکت10

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (90%) 49.32
 • تعداد پاس ها1529

دفاع

 • تکل در هر بازی1.29
 • خطا در هر بازی0.77
 • خطا شده در هر بازی0.74
 • قطع توپ در هر بازی1.16

کارت

 • کارت زرد9
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (71%) 0.48
 • دوئل در هر بازی (موفق) (51%) 5.87
 • کاپیتان1