ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • تعداد بازی‌ها14
 • حضور در ترکیب اصلی7
 • زمان حضور در هر بازی50دقیقه

تعداد گل‌ها

 • تعداد گل‌ها1
 • میانگین گل‌زنی706 دقیقه
 • میانگین تعداد گل0.07
 • میانگین شوت0.4
 • موقعیت از دست رفته2

پاس‌ها

 • پاس‌ها0
 • پاس دقیق در هر بازی26.7 (83%)
 • خلق شانس2

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی1.2
 • تکل موفق در هر بازی0.7 (62.5%)
 • چالش ها در هر بازی0.9
 • تعداد نجات گل قطعی0.6
 • خطای منجر به شوت0
 • خطای منجر به گل0

بقیه موارد

 • دریبل موفق0.5 (88%)
 • دوئل موفق2.6 (46%)
 • از دست دادن توپ0.8
 • خطا کردن0.9
 • خطا گرفتن از حریف0.5

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد - کارت قرمز0
 • کارت قرمز0