ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1486
 • تعداد بازی ها17
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت11

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 57
 • تعداد پاس ها1026

دفاع

 • تکل در هر بازی2.22
 • خطا در هر بازی1.22
 • خطا شده در هر بازی0.44
 • قطع توپ در هر بازی0.78

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • خطای منجر به پنالتی3

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 0.06
 • دوئل در هر بازی (موفق) (59%) 9.22
 • کاپیتان0