ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1609
 • تعداد بازی ها19
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه805
 • میانگین گل در هر بازی0.11

پاس گل

 • پاس گل3
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (79%) 41.68
 • تعداد پاس ها792

دفاع

 • تکل در هر بازی2.89
 • خطا در هر بازی1.21
 • خطا شده در هر بازی0.79
 • قطع توپ در هر بازی1

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • خطای منجر به پنالتی1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (53%) 0.89
 • دوئل در هر بازی (موفق) (52%) 12.53
 • کاپیتان0