ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • تعداد بازی‌ها17
 • حضور در ترکیب اصلی15
 • زمان حضور در هر بازی74دقیقه

تعداد گل‌ها

 • تعداد گل‌ها2
 • میانگین گل‌زنی633 دقیقه
 • میانگین تعداد گل0.1
 • میانگین شوت0.5
 • موقعیت از دست رفته1

پاس‌ها

 • پاس‌ها0
 • پاس دقیق در هر بازی53.8 (88%)
 • خلق شانس0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی1.5
 • تکل موفق در هر بازی0.6 (76.9%)
 • چالش ها در هر بازی0.1
 • تعداد نجات گل قطعی4.1
 • خطای منجر به شوت0
 • خطای منجر به گل2

بقیه موارد

 • دریبل موفق0.8 (100%)
 • دوئل موفق4.6 (67%)
 • از دست دادن توپ0.2
 • خطا کردن0.8
 • خطا گرفتن از حریف0.2

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد - کارت قرمز0
 • کارت قرمز0