ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • تعداد بازی‌ها28
 • حضور در ترکیب اصلی27
 • زمان حضور در هر بازی85دقیقه

تعداد گل‌ها

 • تعداد گل‌ها1
 • میانگین گل‌زنی2380 دقیقه
 • میانگین تعداد گل0.04
 • میانگین شوت0.3
 • موقعیت از دست رفته4

پاس‌ها

 • پاس‌ها1
 • پاس دقیق در هر بازی57.8 (89%)
 • خلق شانس0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0.9
 • تکل موفق در هر بازی0.7 (55.6%)
 • چالش ها در هر بازی0.1
 • تعداد نجات گل قطعی3.1
 • خطای منجر به شوت0
 • خطای منجر به گل1

بقیه موارد

 • دریبل موفق1.4 (74%)
 • دوئل موفق4.9 (59%)
 • از دست دادن توپ0.6
 • خطا کردن0.8
 • خطا گرفتن از حریف0.4

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد - کارت قرمز0
 • کارت قرمز1