ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1619
 • تعداد بازی ها18
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل16
 • میانگین گل در دقیقه101
 • میانگین گل در هر بازی0.89

پاس گل

 • پاس گل0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گل شده3

بقیه موارد

 • کاپیتان0