صدور آرای جدید کمیته وضعیت

صدور آرای جدید کمیته وضعیت

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره چهار پرونده مطروحه اعلام کرد.

به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت میلاد کمندانی از باشگاه خیبرخرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 175 میلیون و 490 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت رضا دهقانی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 38 میلیون و 150 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت احمد نصیری از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 6 میلیارد و 670 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 254 میلیون و 470 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت سجاد شهباززاده از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 40 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و 526 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

1999