استقلال

استقلال

289,279 طرفداران فوتبالی
لیگ قهرمانان آسیا -
استقلال
3 - 1
پایان
ذوب آهن
لیگ قهرمانان آسیا -
ذوب آهن
1 - 0
پایان
استقلال
جام حذفی ایران -
استقلال
1 - 0
پایان
خونه به خونه
جام خلیج فارس -
سپاهان
0 - 1
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
3 - 2
پایان
پیکان
لیگ قهرمانان آسیا -
الهلال
0 - 1
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
گسترش فولاد
1 - 1
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
4 - 1
پایان
سیاه جامگان
لیگ قهرمانان آسیا -
استقلال
2 - 0
پایان
الریان
جام خلیج فارس -
نفت تهران
1 - 2
پایان
استقلال
لیگ قهرمانان آسیا -
استقلال
1 - 1
پایان
العین
لیگ قهرمانان آسیا -
العین
2 - 2
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
1 - 0
پایان
پرسپولیس
جام خلیج فارس -
فولاد خوزستان
1 - 4
پایان
استقلال
لیگ قهرمانان آسیا -
استقلال
1 - 0
پایان
الهلال
لیگ قهرمانان آسیا -
الریان
2 - 2
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
3 - 0
پایان
سپیدرود رشت
جام خلیج فارس -
ذوب آهن
2 - 1
پایان
استقلال
جام حذفی ایران -
صنعت نفت آبادان
1 - 2
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
4 - 0
پایان
پارس جنوبی جم
جام خلیج فارس -
پدیده
0 - 0
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
1 - 1
پایان
سایپا
جام خلیج فارس -
تراکتورسازی
0 - 0
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال خوزستان
0 - 3
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
4 - 0
پایان
صنعت نفت آبادان
جام حذفی ایران -
استقلال
3 - 0
پایان
ایرانجوان بوشهر
جام خلیج فارس -
استقلال
3 - 0
پایان
سپاهان
جام خلیج فارس -
پیکان
0 - 0
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
2 - 0
پایان
گسترش فولاد
جام خلیج فارس -
سیاه جامگان
0 - 0
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
2 - 0
پایان
نفت تهران
جام خلیج فارس -
پرسپولیس
1 - 0
پایان
استقلال
جام حذفی ایران -
استقلال
2 - 1
پایان
نساجی مازندران
جام خلیج فارس -
استقلال
0 - 0
پایان
فولاد خوزستان
جام خلیج فارس -
سپیدرود رشت
1 - 2
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
1 - 1
پایان
ذوب آهن
جام خلیج فارس -
پارس جنوبی جم
2 - 0
پایان
استقلال
جام حذفی ایران -
گل گهر سیرجان
1 - 2
پایان
استقلال
جام حذفی ایران -
گل گهر سیرجان
1 - 2
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
0 - 2
پایان
پدیده
جام خلیج فارس -
سایپا
1 - 0
پایان
استقلال
جام خلیج فارس -
استقلال
1 - 0
پایان
تراکتورسازی
جام خلیج فارس -
استقلال
0 - 0
پایان
استقلال خوزستان
جام خلیج فارس -
صنعت نفت آبادان
1 - 0
پایان
استقلال