اخبار کمیته وضعیت


بیرانوند همچنان منتظر رای کمیته وضعیت

بیرانوند همچنان منتظر رای کمیته وضعیت

17939
27
گزارش ویژه/ سرگیجه بیرانوند ادامه دارد؛ همه منتظر رای کمیته وضعیت!

گزارش ویژه/ سرگیجه بیرانوند ادامه دارد؛ همه منتظر رای کمیته وضعیت!

18190
25
اعلام آرای کمیته وضعیت

اعلام آرای کمیته وضعیت

3617
1
جلسه کمیته وضعیت پرسپولیس و بیرانوند به کجا رسید؟

جلسه کمیته وضعیت پرسپولیس و بیرانوند به کجا رسید؟

14897
10
توضیحات نورشرق درباره شکایت باشگاه پرسپولیس از بیرانوند

توضیحات نورشرق درباره شکایت باشگاه پرسپولیس از بیرانوند

12205
9
اعلام آرای کمیته وضعیت/ دو باشگاه لیگ برتری محکوم شدند

اعلام آرای کمیته وضعیت/ دو باشگاه لیگ برتری محکوم شدند

3242
2
اعلام آرای کمیته وضعیت؛ استقلال محکوم شد

اعلام آرای کمیته وضعیت؛ استقلال محکوم شد

10467
4
هدایتی: در قرارداد بیرانوند هیچ بند فسخی قرار نداشته است

هدایتی: در قرارداد بیرانوند هیچ بند فسخی قرار نداشته است

36260
16
اعلام دو رای کمیته وضعیت بازیکنان

اعلام دو رای کمیته وضعیت بازیکنان

4968
0
صدور آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان

صدور آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان

9815
1
اعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان/ جریمه چند باشگاه لیگ برتری

اعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان/ جریمه چند باشگاه لیگ برتری

5589
1
اعلام آرای کمیته وضعیت/ ذوب‌آهن و سایپا جریمه شدند

اعلام آرای کمیته وضعیت/ ذوب‌آهن و سایپا جریمه شدند

2168
1
درخواست مطهری از تاج؛ به شکایتم از استقلال رسیدگی کنید

درخواست مطهری از تاج؛ به شکایتم از استقلال رسیدگی کنید

30975
28
آرای جدید کمیته وضعیت/ محکومیت استقلال و 4 باشگاه لیگ برتری دیگر

آرای جدید کمیته وضعیت/ محکومیت استقلال و 4 باشگاه لیگ برتری دیگر

23169
10
رد شکایت بازیکن پرسپولیس در کمیته وضعیت

رد شکایت بازیکن پرسپولیس در کمیته وضعیت

26079
3
اعلام چهار رای کمیته وضعیت/ استقلال و تراکتور محکوم شدند

اعلام چهار رای کمیته وضعیت/ استقلال و تراکتور محکوم شدند

18013
7
صدور آرای جدید کمیته وضعیت

صدور آرای جدید کمیته وضعیت

6331
2
اعلام آرای کمیته وضعیت/ استقلال محکوم شد

اعلام آرای کمیته وضعیت/ استقلال محکوم شد

35481
3
اعلام آرای کمیته وضعیت

اعلام آرای کمیته وضعیت

8592
3
صدور آرای جدید کمیته وضعیت

صدور آرای جدید کمیته وضعیت

9593
1