بازی میلان و رم (سری آ ایتالیا، 8 تیر)

میلان
2 - 0
پایان
رم

اتفاقات