بازی اینتر و پارما (سری آ ایتالیا، 4 آبان)

اینتر
2 - 2
پایان
پارما