ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2281
 • تعداد بازی ها27
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت5

گل

 • گل7
 • میانگین گل در دقیقه326
 • میانگین گل در هر بازی0.23

پاس گل

 • پاس گل4
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (80%) 12.26
 • تعداد پاس ها380

دفاع

 • تکل در هر بازی0.29
 • خطا در هر بازی0.32
 • خطا شده در هر بازی0.35
 • قطع توپ در هر بازی0.16

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی از دست رفته1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (55%) 1.55
 • دوئل در هر بازی (موفق) (51%) 1.26
 • کاپیتان1