بازی میلان و لچه (سری آ ایتالیا، 28 مهر)

میلان
2 - 2
پایان
لچه

اتفاقات