بازی گرانادا و رئال مادرید (لالیگا اسپانیا، 24 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی