بازی رئال مادرید و ختافه (لالیگا اسپانیا، 7 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی