بازی فولاد خوزستان و نساجی مازندران (25 مرداد)

پایان بازی
75′
شروع بازی