لیست بازی‌های فولاد خوزستان و نساجی مازندران

لیست بازی‌های رو در رو

شنبه، 12 خرداد 1403،هفته 30  |  لیگ برتر خلیج فارس
نساجی مازندران
0 - 1
پایان
فولاد خوزستان
چهارشنبه، 13 دی 1402،هفته 15  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
1 - 0
پایان
نساجی مازندران
پنج‌شنبه، 17 فروردین 1402،هفته 25  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
2 - 0
پایان
نساجی مازندران
پنج‌شنبه، 28 مهر 1401،هفته 10  |  لیگ برتر خلیج فارس
نساجی مازندران
2 - 1
پایان
فولاد خوزستان
جمعه، 12 فروردین 1401،هفته 24  |  لیگ برتر خلیج فارس
نساجی مازندران
0 - 2
پایان
فولاد خوزستان
جمعه، 19 آذر 1400،هفته 9  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
1 - 1
پایان
نساجی مازندران
جمعه، 24 اردیبهشت 1400،هفته 23  |  لیگ برتر خلیج فارس
نساجی مازندران
1 - 0
پایان
فولاد خوزستان
چهارشنبه، 10 دی 1399،هفته 8  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
1 - 0
پایان
نساجی مازندران
دوشنبه، 6 مرداد 1399،هفته 23  |  لیگ برتر خلیج فارس
نساجی مازندران
3 - 2
پایان
فولاد خوزستان
شبکه ورزش
جمعه، 3 آبان 1398،هفته 8  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
1 - 0
پایان
نساجی مازندران
جمعه، 3 اسفند 1397،هفته 19  |  لیگ برتر خلیج فارس
نساجی مازندران
2 - 0
پایان
فولاد خوزستان
پنج‌شنبه، 25 مرداد 1397،هفته 4  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
2 - 1
پایان
نساجی مازندران