بازی نساجی مازندران و فولاد خوزستان (3 اسفند)

پایان بازی
72′
شروع بازی