تیم فولاد خوزستان

هواداران: 107,665

برنامه بازی‌های فولاد خوزستان

سه‌شنبه، 20 دی 1401، 17:00،مرحله اول  |  جام حذفی ایران
فولاد خوزستان
2 - 0
پایان
خوشه طلایی ساوه
جمعه، 26 اسفند 1401، 16:30،مرحله دوم  |  جام حذفی ایران
گل گهر سیرجان
1 - 0
پایان
فولاد خوزستان
چهارشنبه، 25 مرداد 1402، 21:30،هفته 2  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
1 - 2
پایان
صنعت نفت آبادان
چهارشنبه، 18 مرداد 1402، 19:30،هفته 1  |  لیگ برتر خلیج فارس
گل گهر سیرجان
3 - 0
پایان
فولاد خوزستان
چهارشنبه، 8 شهریور 1402، 21:30،هفته 4  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
0 - 2
پایان
پرسپولیس
چهارشنبه، 1 شهریور 1402، 19:30،هفته 3  |  لیگ برتر خلیج فارس
ملوان
4 - 0
پایان
فولاد خوزستان
جمعه، 28 مهر 1402، 19:00،هفته 6  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
1 - 0
پایان
استقلال خوزستان
جمعه، 14 مهر 1402، 17:00،هفته 7  |  لیگ برتر خلیج فارس
هوادار
0 - 1
پایان
فولاد خوزستان
جمعه، 19 آبان 1402، 16:45،هفته 10  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
1 - 0
پایان
آلومینیوم اراک
جمعه، 12 آبان 1402، 15:00،هفته 9  |  لیگ برتر خلیج فارس
مس رفسنجان
3 - 0
پایان
فولاد خوزستان
جمعه، 5 آبان 1402، 19:00،هفته 8  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
0 - 1
پایان
شمس آذر قزوین
سه‌شنبه، 28 آذر 1402، 16:30،هفته 13  |  لیگ برتر خلیج فارس
ذوب آهن
16:30
فولاد خوزستان
پنج‌شنبه، 23 آذر 1402، 17:30،هفته 5  |  لیگ برتر خلیج فارس
سپاهان
17:30
فولاد خوزستان
شنبه، 18 آذر 1402، 17:45،هفته 12  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
0 - 0
پایان
استقلال
شنبه، 4 آذر 1402، 15:00،هفته 11  |  لیگ برتر خلیج فارس
تراکتور
2 - 0
پایان
فولاد خوزستان
چهارشنبه، 13 دی 1402، 17:45،هفته 15  |  لیگ برتر خلیج فارس
فولاد خوزستان
17:45
نساجی مازندران
یکشنبه، 3 دی 1402، 14:00،هفته 14  |  لیگ برتر خلیج فارس
پیکان
14:00
فولاد خوزستان

نقل و انتقالات

فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
تراکتور
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
استقلال خوزستان
انتقال قطعی
سپاهان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
الظفره
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
نساجی مازندران
انتقال قطعی
مس رفسنجان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
مس رفسنجان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
سپاهان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
ذوب آهن
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
مس رفسنجان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
مس رفسنجان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
مس رفسنجان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
تراکتور
انتقال قطعی
تراکتور
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
تراکتور
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
تراکتور
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
السد
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
نساجی مازندران
انتقال قطعی
صنعت نفت آبادان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
سپاهان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
آلومینیوم اراک
انتقال قطعی
اوساسونا
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
تراکتور
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
پیکان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
استقلال
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان
انتقال قطعی
الشحانیه
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
العربی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
سپاهان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
تراکتور
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
صنعت نفت آبادان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
آلومینیوم اراک
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
مس رفسنجان
انتقال قطعی
پرسپولیس
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
آلومینیوم اراک
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
پرسپولیس
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
مس رفسنجان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
پیکان
انتقال قطعی
اتلتیک بیلبائو
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
نساجی مازندران
انتقال قطعی
پرسپولیس
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
پیکان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
پیکان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
هوادار
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
استقلال
انتقال قطعی
استقلال
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
استقلال
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
سپاهان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
ذوب آهن
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
پیکان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
چادرملو اردکان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
آلومینیوم اراک
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
تراکتور
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
امید وحدت
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
ذوب آهن
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
سپاهان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
استقلال
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
استقلال
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان
آزاد قطعی
فولاد خوزستان
سپاهان
شایعه
فولاد خوزستان
سایپا
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
سایپا
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
نفت مسجدسلیمان
آزاد قطعی
گل گهر سیرجان
فولاد خوزستان
آزاد قطعی
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
تراکتور
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
ذوب آهن
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
ذوب آهن
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
تراکتور
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
پارس جنوبی جم
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
داماش
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
نفت مسجدسلیمان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
پیکان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
نفت مسجدسلیمان
فولاد خوزستان
انتقال قطعی
استقلال
فولاد خوزستان
شایعه
فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
نساجی مازندران
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
ذوب آهن
انتقال قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
استقلال
فولاد خوزستان
شایعه
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
تمدید قطعی
فولاد خوزستان
امید وحدت
شایعه

اطلاعات تیم فولاد خوزستان

  • Iran , تاسیس 1986
  • ورزشگاه غدیر اهواز

جدول رده‌بندی بیشتر

آخرین اخبار تیم فولاد خوزستان

محکومیت باشگاه فولاد در پی شکایت سعید آقایی

محکومیت باشگاه فولاد در پی شکایت سعید آقایی

10634
8
تکذیب مصاحبه‌های جعلی از سوی باشگاه استقلال

تکذیب مصاحبه‌های جعلی از سوی باشگاه استقلال

16061
18
گزارش ویژه/ ده نکته از فولاد – استقلال در اهواز/ خدا را شکر کسی کشته نشد!

گزارش ویژه/ ده نکته از فولاد – استقلال در اهواز/ خدا را شکر کسی ...

14991
27
باشگاه فولاد 2 شکایت علیه استقلال مطرح می‌کند

باشگاه فولاد 2 شکایت علیه استقلال مطرح می‌کند

15377
36
اختصاصی/ گلایه دختران اهوازی نسبت به عدم امکان حضور بانوان در ورزشگاه فولاد آره نا

اختصاصی/ گلایه دختران اهوازی نسبت به عدم امکان حضور بانوان در ...

ویدئوهای جذاب ورزشی و فوتبالی هر روز همینجا |

15281
12
دوربین مخفی تکان دهنده "فوتبالی" از بیرون ورزشگاه فولادآره‌نا: حملات سنگین طرفداران فولاد به استقلالی ها!

دوربین مخفی تکان دهنده "فوتبالی" از بیرون ورزشگاه فولادآره‌نا: ...

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

26264
101
بازی کامل فولاد خوزستان 0-0 استقلال

بازی کامل فولاد خوزستان 0-0 استقلال

ویدئو های اختصاصی از اتفاقات لیگ ایران و جهان را در فوتبالی پیگیر باشید |

11325
12
اختلاف فولاد و استقلال سر برخورد خونین در اهواز

اختلاف فولاد و استقلال سر برخورد خونین در اهواز

27291
37
مدیرعامل فولاد: علت درگیری را نفهمیدم/ از حق باشگاه فولاد دفاع می‌کنیم

مدیرعامل فولاد: علت درگیری را نفهمیدم/ از حق باشگاه فولاد دفاع ...

13803
13
غبیشاوی - هاشمی‌نسب؛ از درگیری در بازی جنجالی فولاد - استقلال تا دو ادعای متناقض درباره همخانه بودن!

غبیشاوی - هاشمی‌نسب؛ از درگیری در بازی جنجالی فولاد - استقلال تا ...

37185
45
شکسته شدن طلسم 14 ساله فولاد مقابل استقلال به دستان کریستوفر کنت!

شکسته شدن طلسم 14 ساله فولاد مقابل استقلال به دستان کریستوفر کنت!

21061
15
حس عجیب استقلال به اهواز؛ این بار، شهر خوشبختی نبود!

حس عجیب استقلال به اهواز؛ این بار، شهر خوشبختی نبود!

7320
23
گزارش آماری/ صدمین بازی حردانی در تاریخ لیگ برتر

گزارش آماری/ صدمین بازی حردانی در تاریخ لیگ برتر

6542
8
گزارش کامل فوتبالی از تساوی فولاد و استقلال در اهواز

گزارش کامل فوتبالی از تساوی فولاد و استقلال در اهواز

نزدیک تر از نیمکت تیم ها به زمین مسابقه، با سایت و ویدئوهای فوتبالی |

6635
0
از اصفهان تا اهواز؛ استقلال برای دومین بار موفق به گلزنی نشد

از اصفهان تا اهواز؛ استقلال برای دومین بار موفق به گلزنی نشد

14070
51
سه میزبانی که 6 امتیاز از استقلال گرفتند

سه میزبانی که 6 امتیاز از استقلال گرفتند

42388
26
گزارش تصویری اختصاصی/ فولاد صفر - استقلال صفر

گزارش تصویری اختصاصی/ فولاد صفر - استقلال صفر

5383
6
گزارش ویژه/ درباره کیفیت فاجعه‌بار پخش تلویزیونی فولاد – استقلال ؛ مگر دوربین HD در اهواز نبود؟

گزارش ویژه/ درباره کیفیت فاجعه‌بار پخش تلویزیونی فولاد – استقلال ...

23935
31
اختصاصی/ ساسان انصاری: خیلی خوب در طول هفته استقلال را آنالیز کرده بودیم

اختصاصی/ ساسان انصاری: خیلی خوب در طول هفته استقلال را آنالیز ...

حواشی جنجالی فوتبالی قبل و بعد از بازی ها را در سایت فوتبالی مشاهده کنید |

11622
3
اختصاصی/ علی شجاعی: اگر از تک موقعیت‌ها استفاده می‌کردیم شاید می‌توانستیم استقلال را ببریم

اختصاصی/ علی شجاعی: اگر از تک موقعیت‌ها استفاده می‌کردیم شاید ...

خلاصه بازی های مهم اروپایی، جهانی و ایران را در وب سایت فوتبالی دنبال کنید |

7339
6

بازیکنان تیم فولاد خوزستان