ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1031
 • تعداد بازی ها13
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه344
 • میانگین گل در هر بازی0.21

پاس گل

 • پاس گل0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • کاپیتان0