انتخابی جام جهانی - آسیا

انتخابی جام جهانی - آسیا

برنامه بازی‌ها

سه شنبه، 9 فروردین 1401،دور سوم
ایران
نامشخص
لبنان
سه شنبه، 9 فروردین 1401،دور سوم
امارات
نامشخص
کره جنوبی
سه شنبه، 9 فروردین 1401،دور سوم
سوریه
نامشخص
عراق
سه شنبه، 9 فروردین 1401،دور سوم
ژاپن
نامشخص
ویتنام
سه شنبه، 9 فروردین 1401،دور سوم
عربستان سعودی
نامشخص
استرالیا
سه شنبه، 9 فروردین 1401،دور سوم
عمان
نامشخص
چین
پنجشنبه، 4 فروردین 1401،دور سوم
کره جنوبی
نامشخص
ایران
پنجشنبه، 4 فروردین 1401،دور سوم
عراق
نامشخص
امارات
پنجشنبه، 4 فروردین 1401،دور سوم
لبنان
نامشخص
سوریه
پنجشنبه، 4 فروردین 1401،دور سوم
استرالیا
نامشخص
ژاپن
پنجشنبه، 4 فروردین 1401،دور سوم
چین
نامشخص
عربستان سعودی
پنجشنبه، 4 فروردین 1401،دور سوم
ویتنام
نامشخص
عمان
سه شنبه، 12 بهمن 1400،دور سوم
ایران
نامشخص
امارات
سه شنبه، 12 بهمن 1400،دور سوم
سوریه
نامشخص
کره جنوبی
سه شنبه، 12 بهمن 1400،دور سوم
لبنان
نامشخص
عراق
سه شنبه، 12 بهمن 1400،دور سوم
ژاپن
نامشخص
عربستان سعودی
سه شنبه، 12 بهمن 1400،دور سوم
عمان
نامشخص
استرالیا
سه شنبه، 12 بهمن 1400،دور سوم
ویتنام
نامشخص
چین
پنجشنبه، 7 بهمن 1400،دور سوم
لبنان
نامشخص
کره جنوبی
پنجشنبه، 7 بهمن 1400،دور سوم
ایران
نامشخص
عراق
پنجشنبه، 7 بهمن 1400،دور سوم
امارات
نامشخص
سوریه
پنجشنبه، 7 بهمن 1400،دور سوم
ژاپن
نامشخص
چین
پنجشنبه، 7 بهمن 1400،دور سوم
استرالیا
نامشخص
ویتنام
پنجشنبه، 7 بهمن 1400،دور سوم
عربستان سعودی
نامشخص
عمان
سه شنبه، 25 آبان 1400، 19:30،دور سوم
سوریه
0 - 3
پایان
ایران
سه شنبه، 25 آبان 1400، 19:30،دور سوم
عمان
0 - 1
پایان
ژاپن
سه شنبه، 25 آبان 1400، 18:30،دور سوم
عراق
0 - 3
پایان
کره جنوبی
سه شنبه، 25 آبان 1400، 18:30،دور سوم
چین
1 - 1
پایان
استرالیا
سه شنبه، 25 آبان 1400، 15:30،دور سوم
لبنان
0 - 1
پایان
امارات
سه شنبه، 25 آبان 1400، 15:30،دور سوم
ویتنام
0 - 1
پایان
عربستان سعودی
پنجشنبه، 20 آبان 1400، 20:30،دور سوم
عراق
1 - 1
پایان
سوریه
پنجشنبه، 20 آبان 1400، 18:30،دور سوم
چین
1 - 1
پایان
عمان
پنجشنبه، 20 آبان 1400، 15:30،دور سوم
لبنان
1 - 2
پایان
ایران
پنجشنبه، 20 آبان 1400، 15:30،دور سوم
ویتنام
0 - 1
پایان
ژاپن
پنجشنبه، 20 آبان 1400، 14:30،دور سوم
کره جنوبی
1 - 0
پایان
امارات
پنجشنبه، 20 آبان 1400، 12:40،دور سوم
استرالیا
0 - 0
پایان
عربستان سعودی
سه شنبه، 20 مهر 1400، 20:30،دور سوم
عربستان سعودی
3 - 2
پایان
چین
سه شنبه، 20 مهر 1400، 20:15،دور سوم
امارات
2 - 2
پایان
عراق
سه شنبه، 20 مهر 1400، 19:30،دور سوم
سوریه
2 - 3
پایان
لبنان
سه شنبه، 20 مهر 1400، 19:30،دور سوم
عمان
3 - 1
پایان
ویتنام
سه شنبه، 20 مهر 1400، 17:00،دور سوم
ایران
1 - 1
پایان
کره جنوبی
سه شنبه، 20 مهر 1400، 13:44،دور سوم
ژاپن
2 - 1
پایان
استرالیا
پنجشنبه، 15 مهر 1400، 22:00،دور سوم
استرالیا
3 - 1
پایان
عمان
پنجشنبه، 15 مهر 1400، 20:30،دور سوم
عربستان سعودی
1 - 0
پایان
ژاپن
پنجشنبه، 15 مهر 1400، 20:30،دور سوم
چین
3 - 2
پایان
ویتنام
پنجشنبه، 15 مهر 1400، 20:15،دور سوم
امارات
0 - 1
پایان
ایران
پنجشنبه، 15 مهر 1400، 18:00،دور سوم
عراق
0 - 0
پایان
لبنان
پنجشنبه، 15 مهر 1400، 14:30،دور سوم
کره جنوبی
2 - 1
پایان
سوریه
سه شنبه، 16 شهریور 1400، 21:30،دور سوم
عراق
0 - 3
پایان
ایران
سه شنبه، 16 شهریور 1400، 19:30،دور سوم
سوریه
1 - 1
پایان
امارات
سه شنبه، 16 شهریور 1400، 19:30،دور سوم
عمان
0 - 1
پایان
عربستان سعودی
سه شنبه، 16 شهریور 1400، 18:30،دور سوم
چین
0 - 1
پایان
ژاپن
سه شنبه، 16 شهریور 1400، 15:30،دور سوم
ویتنام
0 - 1
پایان
استرالیا
سه شنبه، 16 شهریور 1400، 14:30،دور سوم
کره جنوبی
1 - 0
پایان
لبنان
پنجشنبه، 11 شهریور 1400، 21:30،دور سوم
استرالیا
3 - 0
پایان
چین
پنجشنبه، 11 شهریور 1400، 21:30،دور سوم
عربستان سعودی
3 - 1
پایان
ویتنام
پنجشنبه، 11 شهریور 1400، 20:15،دور سوم
امارات
0 - 0
پایان
لبنان
پنجشنبه، 11 شهریور 1400، 19:30،دور سوم
ایران
1 - 0
پایان
سوریه
پنجشنبه، 11 شهریور 1400، 14:30،دور سوم
کره جنوبی
0 - 0
پایان
عراق
پنجشنبه، 11 شهریور 1400، 13:44،دور سوم
ژاپن
0 - 1
پایان
عمان

جدول رده‌بندی

گروه A

1 ایران 6 5 1 0 911-216
2 کره جنوبی 6 4 2 0 68-214
3 امارات 6 1 3 2 -14-56
4 لبنان 6 1 2 3 -24-65
5 عراق 6 0 4 2 -63-94
6 سوریه 6 0 2 4 -65-112

گروه B

1 عربستان سعودی 6 5 1 0 69-316
2 ژاپن 6 4 0 2 25-312
3 استرالیا 6 3 2 1 59-411
4 عمان 6 2 1 3 -16-77
5 چین 6 1 2 3 -47-115
6 ویتنام 6 0 0 6 -84-120
جام جهانی
پلی‌آف